دوران

لطفا صبر کنید ...

دکتر پرویز ایازی- فوق تخصص عفونی کودکان

 • سوابق :
 • تخصص : فوق تخصص عفونی کودکان

دکتر پرویز ایازی- فوق تخصص عفونی کودکان

 • پست الکترونیکی : hosghods@qums.ac.ir

دکتر علیرضا طارمیها

 • سوابق :
 • تخصص : فوق تخصص عفونی کودکان

دکتر علیرضا طارمیها

 • پست الکترونیکی : hosghods@qums.ac.ir

دکتر مهدی علیزاده

 • سوابق :
 • تخصص : فوق تخصص ریه

دکتر مهدی علیزاده

 • پست الکترونیکی : hosghods@qums.ac.ir

دکتر ابوالفضل مهیار

 • سوابق :
 • تخصص : متخصص کودکان

دکتر ابوالفضل مهیار

 • پست الکترونیکی : hosghods@qums.ac.ir

لیلا قاسمی هشترودی فوق تخصص روماتولوژی اطفال

 • سوابق :
 • تخصص : فوق تخصص روماتولوژی

لیلا قاسمی هشترودی فوق تخصص روماتولوژی اطفال

 • پست الکترونیکی : hosghods@qums.ac.ir"

محمد غفاری چراتی فوق تخصصص عفونی

 • سوابق :
 • تخصص : فوق تخصص عفونی کودکان

محمد غفاری چراتی فوق تخصصص عفونی

 • پست الکترونیکی : hosghods@qums.ac.ir"

مجید وفایی تملی فوق تخصص خون و آنکولوژی

 • سوابق :
 • تخصص : فوق تخصص خون کودکان

مجید وفایی تملی فوق تخصص خون و آنکولوژی

 • پست الکترونیکی : hosghods@qums.ac.ir"

بنفشه آراد فوق تخصص کلیه

 • سوابق :
 • تخصص : فوق تخصص کلیه کودکان

بنفشه آراد فوق تخصص کلیه

 • پست الکترونیکی : hosghods@qums.ac.ir"

منوجهر مهرام متخصص اطفال و نوزادان

 • سوابق :
 • تخصص : متخصص نوزادان و کودکان

منوجهر مهرام متخصص اطفال و نوزادان

 • پست الکترونیکی : hosghods@qums.ac.ir"

محمود وندایی متخصص نوزادان و اطفال

 • سوابق :
 • تخصص : متخصص نوزادان و ودکان

محمود وندایی متخصص نوزادان و اطفال

 • پست الکترونیکی : hosghods@qums.ac.ir"

پوراندوخت غلامی پور شیرازی فوق تخصص نوزادان

 • سوابق :
 • تخصص : فوق تخصص نوزادان

پوراندوخت غلامی پور شیرازی فوق تخصص نوزادان

 • پست الکترونیکی : hosghods@qums.ac.ir"

آرمین اکبری متخصص گوش و حلق و بینی

 • سوابق :
 • تخصص : متخصص گوش وحلقو بینی

آرمین اکبری متخصص گوش و حلق و بینی

 • پست الکترونیکی : hosghods@qums.ac.ir"
صفحه1از41234.بعدي.برو

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0