نام و نام خانوادگی : علی عظیمیان

سمت : کارشناس مددکاری

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 497

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0