رسالت مرکز آموزشی درمانی قدس

مرکز آموزشی و درمانی قدس بر آن است تا براساس سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در راستای اهداف کلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی قزوین، مطلوبترین خدمات آموزشی و درمانی تخصصی و فوق تخصصی اطفال و گوش و حلق و بینی را با تاکید بر رضایت مشتریان و پژوهش محوری، به منظور ارتقای سطح سلامت جامعه تحت پوشش خود ارائه نماید.


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0