نام و نام خانوادگی : منا ذوالقدریها

سمت : کاردرمان گر

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : کاردرمانی

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 33334807_10 داخلی 211

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

شرح وظایف :

 

 6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0