نام و نام خانوادگی : عزت السادات فخار

سمت : مسئول رادیولوژی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : رادیولوژی

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 492

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0