نام و نام خانوادگی : عزت السادات فخارخ فخار.jpg

سمت : مسئول رادیولوژی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : رادیولوژی

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 492

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0