مشخصات مرکز آموزشی درمانی قدس

    مرکز آموزشی درمانی کودکان قدس در محدوده ضلع شرقی شهر قزوین قرار دارد. این مرکز بهمن ماه سال 1370 در زمینی به مساحت 36000 و زیر بنای 4862 متر مربع تاسیس گردید و وابسته به دانشگاه علوم پزشکی قزوین می باشد.بیمارستان دارای 149 تخت مصوب و 163 تخت فعال است و درمجموع 182 نفر پرسنل رسمی، 79 نفر طرحی، 58 نفرقراردادی،23 نفر نیروی شرکتی پرستار و 75 نفر نیروی خدماتی در این مرکز مشغول فعالیت هستند.


    6.0.15.0
    گروه دورانV6.0.15.0