نام و نام خانوادگی : قاسم رازقی

سمت : کارشناس تعمیرات تجهیزات پزشکی

مدرک تحصیلی

رشته تحصیلی

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 319

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0