نام و نام خانوادگی : مریم چلنگری

سمت : مدیر پرستاری مرکز آموزشی درمانی قدس

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : پرستاری

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 33328706

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

زمان ملاقات

 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0