نام و نام خانوادگی : زهرا روغنی

سمت : مسئول تجهیزات پزشکی

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی : مهندسی پزشکی بیوالکتریک

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 345 - 33344158

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0