شماره تماس : 10-33334807

نمابر : 33344088

شماره تماس نوبت دهی صبح و عصر 02833895 _  Nobat.Qums.ac.ir  {یک روز قبل ساعت 8 صبح}

آدرس الکترونیکی : hosghods@qums.ac.ir

آپارات: www.aparat.com/ghodshospital

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی، ابتدای فلسطین شرقی،میدان قدس ، مرکز آموزشی درمانی قدس

کد پستی : 4595-1-34159

ملاقات عمومی ریاست / مدیریت بیمارستان در روزهای پنجشنبه از ساعت 10 صبح الی 12 ظهر می باشد.


 نامنقشتماس 1تماس 2
دفترریاست،مدیریت 270227
ابوالفضل شیخ لریمدیرامور اداری296 
مدیرامور مالیمدیرامور مالی257 
کارگزینی 203351
کامپیوتر 210342
اموال 311 
کارپردازی 251 
کتابخانه 207 
ترخیص 525 
کارگاه تجهیزات پزشکی 319 
بهداشت و تغذیه 236 
بانک 523 
تلفنخانه 0200
خیاط خانه 309 
اتوکلاو 265 
بانک خون 297 
ادیومتری 238 
رادیولوژی و سنوگرافی 492361
گفتار درمانی 391 
کار رمانی 399 
آندوسکوپی 231 
یورودینامیک 262 
دکتر رضایی 385 
مرکز تکامل 359 
اتاق عمل 240501 - 502
بخش جراحی اطفال 331330
بخش اطفال دو 471 -483 -487
NICU 508506
بخش نوزادان 373369
وردی درمانگاه 356 
استگاه پرستاری درمانگاه 301 
اتاق همراهان NICU 515 
دفتر پرستاری سوپر وایزر 225 
مترون مدیر پرستاری 314 
سوپر وایزر آموزشی  484482
انتظامات درب اصلی 434435
انتظامات بخش اطفال 449 
انتظامات اورژانس 412 
پاویون پزشکان خانم 518 
پاویون پزشکان خانم 518 
حسابداریحسابداری249 
بخش روان 223 
بخش تالاسمی 378401
پذیرش بستری 293 
اتاق همراهان PICU 215 
حراست 241 
مددکاری 497 
بایگانی 226313
تاسیسات 250 
اتاق معاینه اورژانس 403 
بخش خون 446 -447448/
بخش اطفال یک 460496 -454
PICU 514516
بخش ENT 360 
پذیرش سرپایی نوبت دهی 263 
دبیر خانه 243 
مرکز تحقیقات و پژوهش 397 
انبار 311 
نماینده بیمه 349 
ناظر تاسیسات 312 
بهبود کیفیت 352 
کارشناس امور بیمارستانی 348 
میز خدمت 454 
آموزش خ طاهری 232 
داروخانه بیمارستان 235 
داروخانه سرپایی 33368089 
نقلیه 339 
پذیرش آزمایشگاه 390 
اورژانس 395424
تریاز 415 
مسئول درمانکاه 205 
تزریقات 298 
انتظمات درب اورزانس 245 
انتظامات سالن انتظار 204 
پاویون پزشکان اقا 519 
مسئول خدمات 524 
تجهیزات پزشکی 345 
آشپزخانه 323 
پاتولوژی 380 
مسئول آزمایشگاه 383393
بخش خواب 307 

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0