نام و نام خانوادگی : مریم نورخیز محجوب

سمت : مسئول داروخانه

مدرک تحصیلی : متخصص

رشته تحصیلی : داروسازی

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 235

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0