نام و نام خانوادگی : سید کریم حسینی

سمت : مسئول روابط عمومی و دفتر ریاست

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 277 - 33335754

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

 

 6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0