نام و نام خانوادگی : محمود رجبیn!84313601.jpg

سمت : مدیریت مرکز آموزشی درمانی قدس

مدرک تحصیلی : کارشناس ارشد

رشته تحصیلی : برق و الکترونیک

تلفن تماس داخلی و مستقیم : 227-270 - 33335754

آدرس : قزوین بلوار شهید بهشتی ابتدای فلسطین شرقی میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس

زمان ملاقات : با هماهنگی مسئول دفتر

 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0