• ساعت : ۱۰:۳۵
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۸/۱۵ 
  • کد خبر : ۱۸۹۶۶
بازدید مقام وزارتی از سه مركز آموزشی و درمانی در قزوین
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0