• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ 
  • کد خبر : ۱۵۵۶۴
سامانه نوبت دهی بیمارستان قدس (Nobat.Qums.ac.ir و 02833895 )
امتیاز :  ۳.۰۰ |  مجموع :  ۱

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0