• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۱۱ 
  • کد خبر : ۵۳۳۱
جلسه با بیماران تلاسمی
جلسه دكتر كرمی با نماینده بیماران تالاسمی در بیمارستان قدس برگزار شد
10 مهر 1400 ؛ جلسه بررسی روندارائه خدمات به بیماران تالاسمی استان ، با حضور دکتر کرمی معاون درمان انشگاه علوم پزشکی قزوین ، مصطفی چتروز مدیر پرتار ی دانشگاه ، خانم دکتر رجبی مدیر امور بیماریهاو مرکز تشخیصی درمانی ، خانم نادری کارشناس بیماریهای خاص ، محمد هاشم کیایی رئیس اداره هماهنگی اقتصاد درمان دانشگاه و چندی از نمایندگان انجمن تالاسمی استان در دفتر ریاست مرکز آموزشی درمانی قدس برگزار شد. در این نشست دکتر کرمی قولهای مساعدی درخصوص مرتفع شدن مشکلات این بیماران دادند. تقریبا 120تن بیمار تالاسمی در استان وجود دارند که دریافت خون این عزیزان در بیمارستان قدس انجام می پذیرد.

<p>10 مهر 1400 ؛ جلسه بررسی روندارائه خدمات به بیماران تالاسمی استان ، با حضور دکتر کرمی معاون درمان انشگاه علوم پزشکی قزوین ، مصطفی چتروز مدیر پرتار ی دانشگاه ، خانم دکتر رجبی مدیر امور بیماریهاو مرکز تشخیصی درمانی ، خانم نادری کارشناس بیماریهای خاص ، محمد هاشم کیایی رئیس اداره هماهنگی اقتصاد درمان دانشگاه و چندی از نمایندگان انجمن تالاسمی استان در دفتر ریاست مرکز آموزشی درمانی قدس برگزار شد.<br /> در این نشست دکتر کرمی قولهای مساعدی درخصوص مرتفع شدن مشکلات این بیماران دادند.<br /> تقریبا 120تن بیمار تالاسمی در استان وجود دارند که دریافت خون این عزیزان در بیمارستان قدس انجام می پذیرد.</p>

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0