• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ 
  • کد خبر : ۴۸۹۷
برگزاری مراسم زیارت عاشور
یکم مهر 1400 ؛ مراسم زیارت عاشور هر هفته پنج شنبه راس ساعت 730 در نماز خانه مرکز برگزار می گردد

یکم مهر 1400 ؛ مراسم زیارت عاشور هر هفته پنج شنبه راس ساعت 730 در نماز خانه مرکز برگزار می گردد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0