• ساعت : ۰۹:۳۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ 
  • کد خبر : ۱۸۳۳۹
اعیادت اعضای شورای شهر قزوین از كودكان بستری در بیمارستان قدس

همزمان با هفته جهانی کودک اعضا شورای شهر قزوین از بیماران بستر ی در بخشهای مرکز آموزشی درمانی قدس عیادت نمودند و این روز را به کودکان بستری تبرک گفتند  در پایان به کودکان از طرف سازمان فرهنگی شهرداری هدیه ای داده شد

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.15.0
    V6.0.15.0